Udvalg

Grundfos Hobby Sports Fotoklub


Udvalget (og faste hjælpere) konstitueret pr. januar 2018 består af:

Udvalgsformand: Frank Hegewald (FKH)

Kasserer: Lars Højer Ibsen (LHI)

Udvalgsmedlem: Finn Busk Sørensen (FSN)

Udvalgsmedlem: Søren Hus Christensen (SHC)

Udvalgsmedlem, webmaster: Jørgen Jensen (JJJ)

Fast hjælper til forefaldende (ikke udvalgsmedlem): Anne Marie Dahl Egelund (AMD)

Billedsekretær (ikke udvalgsmedlem): Steen Talmark (STJ)

Kontakt, e-mail: <initialer ovenfor>@ghsfoto.dk


Udvalget varetager følgende opgaver:

Administrerer klubbens medlemskartotek, økonomi, GHS-relationer og andre normale pligtfunktioner, der altid er knyttet til foreningsdrift.

Arrangerer klubmøder og events - enten selv eller ved uddelegering af delopgaver i forbindelse hermed. Agendainspiration hentes alle steder, hvor den findes - specielt blandt klubbens medlemmer, som har stående opfordring til at byde ind.

Administrerer udlån af diverse fotoudstyr, som klubben råder over.

Ejer og driver sitet www.ghsfoto.dk.

Koordinerer al anden forefaldende opgaveløsning i klubregi.